ПритчіГрецькі притчіУсе своє ношу із собою (грецька притча)